Biodata Ibn Khaldun: Kehidupan dan Karya Seorang Intelektual Terkenal di Dunia Islam

Biodata Ibnu Khaldun merupakan sebentuk ringkasan mengenai kehidupan dan sumbangan seorang sarjana penting dalam sejarah Islam tersebut. Beliau ialah seorang ahli falsafah, ekonomi, sejarah, dan juga sosiolog yang hidup pada abad ke-14 di Afrika Utara. Khaldun terkenal sebagai penulis kitab “Muqaddimah” yang merupakan panduan utama dalam bidang sejarah dan merupakan salah satu karya terpenting dalam sejarah pemikiran sosial. Beliau diakui dalam kontribusinya dalam pemahaman asal-usul dan perubahan masyarakat melalui pendekatan sosiologi dan sejarah. Dapatkan gambaran lengkap mengenai biodata Ibnu Khaldun dalam artikel ini!

biodata ibnu khaldun

Profil Biodata Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun adalah seorang sarjana Islam terkenal yang hidup pada abad ke-14. Beliau dikenal dengan kepakaran dalam bidang sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Nama asal beliau ialah Abdul Rahman Ibn Khaldun, namun beliau lebih dikenali dengan gelaran Ibnu Khaldun. Lahir pada tahun 1332 di Tunisia, Ibnu Khaldun menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah dunia Islam.

Ibnu Khaldun adalah seorang sufi yang berusaha memahami dan menghargai pelbagai aspek kehidupan termasuk politik, masyarakat, dan ekonomi. Beliau merupakan penulis yang produktif dan terkenal dengan karya monumentalnya yang dikenali sebagai “Muqaddimah”. Kitab ini menjadi karya utama beliau dan memberikan pandangan luas tentang sejarah, ekonomi, dan sosiologi.

Riwayat Pendidikan

Ibnu Khaldun menerima pendidikan awal di Tunisia sebelum meneruskan pengajian ke Fas, tempat tinggal beliau pada masa itu. Beliau mempelajari pelbagai disiplin ilmu termasuk sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Pendidikan beliau tidak hanya terhad kepada bidang keilmuan tradisional, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang keadaan sosial dan politik semasa.

Perjalanan Kerjaya

Selepas menamatkan pengajian, Ibnu Khaldun memulakan kerjaya sebagai pegawai kerajaan di negara Tunisia. Beliau bertugas sebagai pegawai di Mahkamah Kadi dan Mahkamah Diraja selama beberapa tahun sebelum menjadi diplomat. Beliau dihantar sebagai duta besar untuk negara-negara seperti Morocco dan Mesir, di mana beliau memberikan nasihat kepada pemerintah tempatan mengenai pentadbiran dan ekonomi.

Selain daripada perkhidmatan diplomatik, Ibnu Khaldun juga menjadi penyelidik dan penulis yang produktif. Beliau menghasilkan banyak karya tulis dalam pelbagai bidang keilmuan. Karya-karya beliau menjadi asas kepada perkembangan ilmu sosial dan humaniora.

Fakta Menarik Biodata Ibnu Khaldun

Berikut adalah beberapa fakta menarik mengenai biodata Ibnu Khaldun:

  1. Ibnu Khaldun adalah tokoh yang mempengaruhi pemikiran sosial dan ekonomi di dunia Islam hingga kini.
  2. Ibnu Khaldun mendefinisikan konsep “Asabiyyah” yang merujuk kepada semangat kesatuan dan kohesi sosial dalam masyarakat.
  3. Ibnu Khaldun menjadi salah satu tokoh Arab pertama yang menggunakan kaedah empirik dalam penulisan sejarah.
  4. Karya Ibnu Khaldun, “Muqaddimah”, dikaji di universiti-universiti dan institusi pengajian tinggi di seluruh dunia hingga kini.

Prestasi dan Penghargaan

Ibnu Khaldun dihormati dan diiktiraf atas sumbangan beliau dalam bidang sejarah dan sosiologi. Beliau dianugerahkan pelbagai penghargaan dan anugerah kehormatan oleh institusi pengajian tinggi dan pemerintah di seluruh dunia.

Username Media Sosial

Walaupun Ibnu Khaldun hidup pada zaman dahulu, namun terdapat beberapa akaun media sosial yang menggunakan namanya. Akaun-akaun tersebut memberikan peluang kepada pengguna media sosial untuk mengakses maklumat dan sumber berkaitan dengan pemikiran dan karya beliau.

Hobi

Berdasarkan catatan sejarah, Ibnu Khaldun adalah seorang yang gemar membaca dan menulis. Beliau juga mempunyai minat dalam bidang politik dan seni.

Kontribusi Sosial

Ibnu Khaldun adalah seorang yang sangat peduli terhadap masyarakat dan negaranya. Beliau banyak memberi nasihat kepada pemerintah tempatan mengenai pentadbiran dan pembangunan ekonomi. Beliau juga terlibat dalam beberapa projek sosial yang memberi manfaat kepada komuniti.

Kesimpulan

Ibnu Khaldun adalah seorang sarjana dan pemikir besar dalam dunia Islam. Beliau dikenali kerana karya monumentalnya dalam bidang sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Kepakaran dan sumbangannya dalam perkembangan ilmu pengetahuan telah meninggalkan kesan mendalam dalam pemikiran moden.

Soalan Lazim dan Jawapan

Di bawah ini adalah beberapa soalan lazim mengenai Ibnu Khaldun:

  1. Apakah sumbangan terbesar Ibnu Khaldun dalam bidang ilmu pengetahuan?
  2. Di manakah tempat lahir Ibnu Khaldun?
  3. Apakah nama karya terkenal Ibnu Khaldun?
Photo of author

Team iBiodata

Team iBiodata.my terdiri daripada mereka yang mempunyai hobi untuk mengetahui tentang biodata artis. Dia mempunyai minat yang besar dalam dunia hiburan dan seni.